Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid

Luchtfoto tankopslag

Met de komst van de Omgevingswet vervangt het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid alle bestaande handleidingen voor risicoberekeningen. Dit rekenvoorschrift is onderdeel van het Handboek Omgevingsveiligheid. Voor de rekenvoorschriften is ook een toelichting beschikbaar.

Het rekenvoorschrift bestaat uit verschillende modules. Daarin staat de rekenwijze voor het bepalen van de afstand tot het plaatsgebonden risico en voor het bepalen van de aandachtsgebieden voor de activiteiten uit bijlage VII en paragraaf 5.1.2.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Ook de rekenmethode voor transport is te vinden in het rekenvoorschrift. Deze methode wordt niet aangewezen bij de invoering van de Omgevingswet. De rekenmethode voor de risico’s van windturbines wordt met de invoering van de Omgevingswet wel van kracht. Deze rekenmethode is opgenomen als Module IV in het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid. 

Het nieuwe rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid maakt duidelijk onderscheid tussen de rekenregels (dus hoe er moet worden gerekend) en achtergrondinformatie. De rekenregels staan in de modules. Deze bestaan uit bijvoorbeeld faalfrequenties en invoerwaarden. In de toelichting staat  achtergrondinformatie over de verschillende softwarepakketten en modules. Dit gaat bijvoorbeeld over de gekozen parameters of de afleiding van de faalfrequenties. Ook staan er in de toelichting rekenvoorbeelden. 

Met de  Omgevingswet verandert ook de terminologie.  Ook op deze veranderingen is het rekenvoorschrift aangepast.  Het berekenen van de fN-curve is bijvoorbeeld niet meer verplicht. Deze informatie staat dan ook niet meer in de modules, maar is verplaatst naar de toelichting. Op deze manier is de informatie nog wel beschikbaar.

De toelichting is beschikbaar op https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/rekenvoorschrift-omgevingsveiligheid.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het rekenvoorschrift? Mail deze dan naar omgevingsveiligheid@rivm.nl