waterlelie

Zomer

In deze zomerperiode brengen we u met dit magazine graag op de hoogte van aantal ontwikkelingen waar het team Omgevingsveiligheid de afgelopen tijd hard aan heeft gewerkt.

Een van deze ontwikkelingen is het verder voorbereiden en ondersteunen van de invoering van de Omgevingswet. In het Handboek Omgevingsveiligheid kunt u enige tijd al methoden vinden om invulling te geven aan Omgevingsveiligheid.

Ondertussen is het nieuwe Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid daar aan toe gevoegd. Het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid is een van de nieuwe instrumenten in de Omgevingswet. In de Omgevingswet vervangt het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid alle bestaande handleidingen voor risicoberekeningen.

We krijgen in ons werk ook hulp van studenten. Ze doen in dit magazine zelf kort verslag van hun stage of afstudeeropdracht

Verder staan na de zomer verschillende workshops op het programma om de Omgevingswet vast toe te passen op de praktijk. Meer informatie in dit magazine

Een andere ontwikkeling is het onderzoek naar de beleving van veiligheid. Het RIVM stelde een instrument samen om dit te peilen. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en een kwalitatief onderzoek. Het RIVM testte deze werkwijze in de gemeenten rond de chemiebedrijven van Chemelot, in Limburg.  Onlangs is het rapport over deze bevindingen gepubliceerd. Het is de ambitie van het RIVM om op deze manier een bijdrage te leveren aan lokale en regionale vraagstukken over omgevingsveiligheid. 

Die veiligheidsbeleving is ook van belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.  Het RIVM heeft verkend wat het thema veiligheidsbeleving kan betekenen voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. In dit document leggen we (de relatie tussen) termen als veiligheidsbeleving, risicoperceptie, risico-acceptatie en risicocommunicatie uit.

Ook hebben we afgelopen jaar onze kennis op het gebied van omgevingsveiligheid en luchtvaart opnieuw beoordeeld. Dit is nodig om goed te adviseren bij vragen over omgevingsveiligheidskwesties in de luchtvaart. Lees hier hoe dat proces verliep. 

Voor nu wensen we u een fijne zomer. We hopen in het najaar weer contact te hebben via  de online bijeenkomsten, nieuwsbrieven of webinars.

Namens team Omgevingsveiligheid,

Kyra Kieskamp

Wetenschappelijk medewerker Omgevingsveiligheid