Update SAFETI-NL versie 8

Foto van tankopslag

Safeti-NL is het wettelijk voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten. De voorgeschreven versie is versie 6.54. Inmiddels is ook versie 8.21 beschikbaar voor gebruikers.

In overleg met het bevoegd gezag kan versie 8.21 al gebruikt worden voor risico- en effectberekeningen. Het is de bedoeling dat het gebruik van versie 8.21 ook wordt voorgeschreven in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)  en Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Naar verwachting gebeurt dit op 1 april 2020.

DNV GL werkt inmiddels aan de volgende versie van Safeti-NL. De belangrijkste toevoeging is dat met deze versie aandachtsgebieden direct zichtbaar kunnen worden gemaakt op een kaart, net als de risicocontouren. De nieuwe versie van Safeti-NL wordt in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Cursussen

Om gebruikers bekend te maken met versie 8 zijn in 2019 upgrade cursussen en basiscursussen georganiseerd. Veel gebruikers hebben inmiddels de upgadecursus gevolgd. Daarom zullen deze in 2020 niet meer gegeven worden. De basiscursussen Safeti-nl worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen in maart en/of april 2020 hervat. De basiscursus wordt op de volgende datums aangeboden;

 

Cursusdeel 1Cursusdeel 2: Terugkomdag
24, 25, 26 maart 202022 mei 2020
31 maart, 1 en 2 april 20206 mei 2020
21, 22,23 april22 mei 2020

Informatie over Safeti-nl kunt u vinden op onze website via www.rivm.nl/safeti-nl. Vragen kunt u stellen aan onze helpdeks via safeti-nl@rivm.nl