virdaagse soldaten

Grote groepen

Quarantaine tijdens de Vierdaagse?

Hand-voet-mondziekte komt bij volwassen mensen minder vaak voor dan bij jonge kinderen (0-10 jaar) en maar 10-20% van de geïnfecteerden krijgt klachten. De ziekteverschijnselen zijn bovendien mild en van voorbijgaande aard. Maar wat is raadzaam als er een Canadese militair met een verdenking op hand-voet-mondziekte vanuit Canada naar Lille (Frankrijk) is gevlogen, nu in de bus zit naar Nederland, naar een tentenkamp van meer dan 6000 militairen, omdat hij de Nijmeegse Vierdaagse wil lopen? Moet de militair of de hele Canadese delegatie dan in quarantaine?

Lees verder

Evenementen met dieren

Contact met dieren is voor veel mensen een bron van plezier en speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Er worden dan ook regelmatig evenementen georganiseerd met dieren. Vaak moet voor deze evenementen een vergunning aangevraagd worden. Dan komt de overheid om de hoek kijken omdat die verantwoordelijkheid is voor de volksgezondheid. Tijdens deze evenementen kunnen mensen ziek worden door bijvoorbeeld onhygiënische voedselbereiding of diercontact. De overheid verleent vergunningen, voorziet in voorlichting aan het publiek en ziet toe op het naleven van wet- en regelgeving om gezondheidsrisico’s voor mensen tijdens de evenementen te voorkomen. Dit artikel gaat over maatregelen om infectieziekten bij bezoekers van evenementen met dieren zo goed mogelijk te voorkomen.

Lees verder

Groepsvaccinaties in grote ruimtes

Het bijeenbrengen van groepen mensen in een gesloten ruimte verhoogt de kans op een besmettelijke ziekte. Als er dan ook nog met naalden gewerkt wordt is er extra reden voor alertheid. Het gaat hier over groepsvaccinaties. Uiteraard houdt de GGD zich aan alle protocollen van de technische hygiënezorg, maar is het wel nodig om dit soort ‘evenementen’ te organiseren?

Lees verder