Foto van bibliotheek

Nieuwe kennis

Grafische weergave van aderverkalking

Door het verzamelen van bestaande kennis en door nieuwe kennis te ontwikkelen levert het RIVM een bijdrage aan de antwoorden op de vragen die leven over de mogelijke effecten van straling op de gezondheid.

Aderverkalking

We weten dat blootstelling aan ioniserende straling leidt tot een verhoogde kans op kanker. Ioniserende straling kan echter ook andere nadelige gezondheidseffecten hebben, zoals hart-en vaatziekten. Het RIVM heeft nu onderzoek uitgevoerd naar atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd. Lees meer

IRPA-congres

Elke vier jaar is er een Europese congres voor stralings- bescherming: het IRPA-congres. IRPA staat voor International Radiation Protection Association. Het congres vindt dit keer plaats in Den Haag en wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. Het thema is sustainability: hoe zorgen we dat de komende generatie stralingsdeskundigen het werk voortzet? Lees meer

Isotopenrapport

Radioactieve stoffen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van verschillende soorten kanker. De markt voor deze isotopen is tot 2020 en waarschijnlijk tot 2025 fragiel; Bij uitval van 1 reactor zouden al tekorten kunnen ontstaan. Het RIVM heeft voor VWS uitgezocht wat dit betekent voor het stellen van diagnoses en de behandeling van mensen met kanker of andere ernstige aandoeningen. Naar het rapport

UV-straling en huidkanker

Uit het RIVM rapport UV-straling en gezondheid blijkt dat Nederland koploper is in het aantal gevallen van huidkanker, waaronder melanoom. Naast zonkrachtmetingen is daarom kennis en voorlichting over het gedrag van mensen en de gezondheidseffecten aan blootstelling aan UV-straling belangrijk. Het RIVM heeft daarvoor in 2017 dan ook geregeld de aandacht voor gevraagd.  Lees meer

Ooglensdosis

De limiet voor de hoeveelheid straling die werknemers op de ogen mogen krijgen is begin 2018 verlaagd. Het RIVM heeft in 2017 bijgedragen aan een praktische richtlijn waarin onder andere wordt uitgelegd wanneer en hoe je zou moeten meten aan de ooglensdosis en wat je kunt doen om de dosis zo laag mogelijk te houden. De Nederlandse Com-missie voor Stralings-dosimetrie publiceert de richtlijn in de loop van 2018.