kerncentrale borssele

Straling in kaart

Infographic Waar komt radioactiviteit vandaan

In Nederland staan mensen bloot aan ioniserende straling. Dat komt doordat straling van nature voorkomt en door menselijke activiteiten. Het RIVM brengt in kaart waar de straling vandaan komt en wat dat betekent voor de gemiddelde blootsteling. Dat doen we door monitoring, metingen en berekeningen.

Radon op de werkplek

In 2016 en 2017 heeft het RIVM een eenmalige meetcampagne uitgevoerd om de gemiddelde radon- en thoronconcentraties en gammadoses op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen te bepalen. De metingen zijn afgerond en worden op dit moment geanalyseerd. De resultaten worden in de loop van 2018 gepubliceerd. Lees meer

Natuurlijke radioactiviteit

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk om te weten of ze werken met materialen waarbij ze blootgesteld kunnen worden aan straling. In 2017 heeft het RIVM in kaart gebracht welke materiaalstromen met natuurlijke radioactiviteit er in Nederland zijn en welke handelingen het betreft. Lees meer

Nucleaire industrie

Het RIVM ondersteunt de ANVS door contra-expertise op de metingen die verricht worden door de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA), de kerncentrale Borssele, de NRG en Urenco en door metingen aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele en COVRA. Tot op heden zijn er geen over-schrijdingen van de norm vastgesteld. Op verzoek van de ANVS meten we in 2018 ook aan de terreingrens van NRG.

Nieuwe infographics

Het RIVM heeft samen met de ANVS twee infographics gemaakt. De infographic 'Wat is radioactiviteit' geeft de belangrijkste bronnen van ioniserende straling weer. 'Blootstelling aan straling gaat over hoe deze bronnen bijdragen aan de gemiddelde dosis'.  Lees meer