Opbrengsten borgen in opleidingen en nascholing

Om de opbrengsten van het project Preventie in de Buurt structureel te borgen is het van belang dat de aandacht voor wijkgerichte preventie verankerd is in opleidingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en professionals publieke gezondheid. Daarom delen we de projectopbrengsten op regionaal en landelijk niveau, zodat jij als huisarts, praktijkondersteuner of GGD-professional er gebruik van kunt maken.