Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Magazine voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein. Met directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools.
november 2018
Een uitgave van het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de opbrengsten van het project Preventie in de Buurt (2016-2018).