De kracht van verbinding

CvB en de kracht van verbinding

Het voorbereiden, in gang zetten en uitvoeren van bevolkingsonderzoeken vraagt kennis en inzet van talloze partijen. De verbinding van al die partijen vormt de kracht van de bevolkingsonderzoeken.

Lees meer

‘Patiënten reageren vaak zwart-wit’

Ook huisartsenpraktijken hebben te maken met bevolkingsonderzoeken. We vroegen doktersassistente Femke Klinkenberg naar haar ervaringen hiermee in de praktijk.

Lees het interview

‘Onderwerp staat meteen op de kaart’

Als verloskundige en VU-onderzoeker komt dr. Janneke Gitsels-van der Wal geregeld in aanraking met het onderwerp bevolkingsonderzoeken. Vijf vragen over haar ervaringen hiermee in de praktijk.

Lees het interview

‘Het RIVM-CvB denkt mee’

Mark Steinbusch is de bestuurder van screeningorganisatie Bevolkingsonderzoek Zuid en heeft vanuit deze rol – al jarenlang – veelvuldig contact met het RIVM-CvB. Wat betekent het RIVM-CvB voor zijn organisatie? Hoe is de samenwerking? En hoe heeft de relatie zich in de loop der jaren ontwikkeld?

Lees het interview

‘Het schuurt wel eens’

Het RIVM-CvB en het RIVM-DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s), zijn beide werkzaam ten behoeve van de volksgezondheid. Wat tekent deze relatie? Wat houdt deze dienst bezig? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Een gesprek met Ellen Soeters, hoofd van het RIVM-DVP.

Lees het interview