foto handen

In ons netwerk

foto handen

Een gevleugelde uitspraak over incidentenbestrijding is de volgende: 'Incident management is netwerk management'. Wij onderhouden ons netwerk op verschilllende manieren. Onder meer door gezamelijk te trainen en oefenen en door samen aan projecten te werken.   

Stralingsoefening Borssele

Het RIVM heeft samen met de kennisinstituten uit het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) meegedaan met de alarmrespons-oefeningen van kerncentrale Borssele. Met een uitdagend oefenscenario! 

lees meer

Landelijke GAGS-training

Bij incidenten waar mensen in de omgeving wellicht in aanraking kunnen komen met (mogelijk) gevaarlijke stoffen speelt de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) een belangrijke rol. Het RIVM organiseerde een training voor alle GAGS in Nederland. 

lees meer

Workshops voor LTFO

Leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) volgden in het voorjaar bij het RIVM workshops over biologische- en stralingsincidenten. De praktijkgerichte workshops waren bedoeld om de manschappen nog bewuster te maken van de gevaren voor hun eigen veiligheid die zich bij een inzet kunnen voordoen. 

lees meer

Bepalen effectgebied incidenten

Tijdens een workshop op de Netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) op 4 juni 2019 presenteerden Brandweer Nederland en het RIVM de eerste voorstellen voor het project ‘Bepalen effectgebied’.

lees meer