Voorwoord

Foto Andre van der Zande

Het RIVM staat midden in de samenleving, want gezondheid en een gezonde leefomgeving gaan iedereen aan het hart. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek en voorzien we de overheid en samenleving van onafhankelijke en betrouwbare kennis. Wetenschappelijk onderzoek doen we steeds vaker in internationaal verband, samen met andere overheden en instituten. Met onze kennis en expertise dragen we daar in belangrijke mate aan bij. In dit jaarverslag kijken we terug op aansprekende voorbeelden uit 2015.  

Projecten en onderzoek

Het RIVM doet wetenschappelijk onderzoek op meer dan 40 expertisegebieden. Dat is veel meer dan we in dit jaarverslag kunnen beschrijven. Natuurlijke radioactiviteit in woningen en de veiligheid van injectienaalden zijn slechts twee voorbeelden van ons onderzoek uit 2015 dat in de samenleving aandacht kreeg. Daarnaast coördineren we de introductie van de hielprikscreening in Caribisch Nederland, spelen we een rol in de bestrijding en monitoring van griep, en werken we samen met partnerorganisaties om de gezondheid van de bevolking in de wijken te bevorderen. In 2015 werd de evaluatie van het strategisch onderzoeksprogramma (SOR 2011-2014) gepubliceerd. Het Strategisch Programma RIVM (SPR 2015-2018) startte met nieuwe speerpunten, passend bij trends in de samenleving en de wetenschap. Het SPR biedt het RIVM ruimte voor eigen onderzoek in aanvulling op ons onderzoek in opdracht. 

Internationale samenwerking

Het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 geeft de gelegenheid om met onze expertise bij te dragen aan internationale overleggen en de samenwerking te versterken. In die internationale samenwerking loopt Nederland voorop. In 2015 tekende het RIVM bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst met collega-instituten in Noorwegen en Frankrijk. Daarnaast coördineert het RIVM onder andere het EuroMix-project (risicobeoordeling van blootstelling aan combinaties van chemische stoffen), en werken we internationaal samen in het project ConsExpo (ontwikkeling van software voor de bepaling van blootstelling aan chemische stoffen). Ook op het gebied van antibioticaresistentie speelt het RIVM al jaren een belangrijke rol in internationale projecten.

Imago

Juist omdat het RIVM al dit onderzoek doet in dienst van de samenleving, is het belangrijk te weten wat burgers en professionals van het RIVM vinden. Uit ons tweejaarlijkse imago-onderzoek blijkt dat de naamsbekendheid van het RIVM is gestegen. De onafhankelijkheid van het RIVM wordt echter verschillend geïnterpreteerd. Dat is een belangrijke stimulans om over ons onderzoek en onze rol als betrouwbare adviseur van overheid en samenleving transparant te communiceren.

Organisatieontwikkeling

Ook als organisatie zijn we in ontwikkeling. Financieel hebben we 2015 met een positief resultaat kunnen afsluiten. Duurzaamheid en innovatie zijn voor het RIVM belangrijke thema’s. Het positieve resultaat zal dan ook geïnvesteerd worden om dat te stimuleren. Zo start in 2016 het project Digitale Documenthuishouding, dat we mede hiermee financieren. Want innovatie en duurzaamheid zijn ook in de documenthuishouding van belang voor de toekomst.

Als RIVM blijven we werken aan vernieuwing en verbetering, naar een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.  Want de zorg voor morgen begint vandaag.

Prof.dr. André van der Zande, directeur-generaal